مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار متلب با عنوان فیلتر کالمن برای درایو موتورهای القایی

مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار متلب با عنوان فیلتر کالمن برای درایو موتورهای القایی

مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار متلب با عنوان فیلتر کالمن برای درایو موتورهای القایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیلتر کالمان (به انگلیسی: Kalman filter) یک فیلتر بازگشتی کارامد است که حالت یک سیستم پویا را از یک سری اندازه گیری‌های همراه با خطا برآورد می‌کند. به همراه یک تنظیم کننده خطی مرتبه دوم (linear-quadratic regulator -LQR) فیلتر کالمان مسائل کنترل گاوسی (به انگلیسی: Gaussian control) خطی مرتبه دوم (linear-quadratic-Gaussian control - LQG) را حل می‌کند. فیلتر کالمان ، LQR و LQG راه حلی هستند برای آنچه شاید اساسی‌ترین مسائل تئوری کنترل می نامند.

در این پست یک مقاله IET توسط متلب شبیه سازی شده است. در این مقاله یک فیلتر کالمن برای درایو موتورهای القایی طراحی و شبیه سازی شده است. فایل شبیه سازی و فایل مقاله قابل دانلود هستند.

عنوان مقاله:

 

 Sensor Fault Detection,Isolation And System Reconfiguration Based On Extended Kalman Filter For Induction Motor Drives

نویسندگان مقاله:

Xinan Zhang, Gilbert Foo

مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده است و ترجمه فارسی ندارد.